NAJDILJUBEZEN.SI POGOJI UPORABE

UVOD
(Ta različica sporazuma o uporabi ima zaporedno številko 1.3 in velja od 20. 12. 2015.) Ponudnik storitve NajdiLjubezen.si, lastnik in skrbnik aplikacije ter z njo povezanih storitvenih dejavnosti je podjetje Vebing d.o.o., Prade C. 14 / 19, 6000 Koper, Slovenija, če ni pri posameznih navedeno drugače (v nadaljevanju ponudnik oziroma Vebing d.o.o. ali NajdiLjubezen.si oziroma storitev oziroma mi).

NajdiLjubezen.si je spletna stran namenjena spoznavanju preko interneta. Nekatere storitve NajdiLjubezen.si so prosto dostopne, druge so plačljive in dostopne samo preko veljavnega članstva.

Obvezno preberite OBVESTILO O OBVEZNOSTI IZDAJE, PREVZEMA IN ZADRŽANJA RAČUNA (klikni za ogled).

Prosimo, da pozorno preberete Pogoje Uporabe. Z registracijo in uporabo spletne strani potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami v spodnjem sporazumu in da se zavezujete k njihovemu spoštovanju. Vsakič, ko se vpišete v katerokoli storitev v sistemu NajdiLjubezen.si, potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami in sprejemate vse pogoje veljavnega sporazuma. V kolikor se z navedenimi Pogoji Uporabe ne strinjate, vam uporaba storitve NajdiLjubezen.si ni dovoljena.

1. Definicije

"NajdiLjubezen.si" ali "spletna stran" ali "ponudnik" se nanaša na povezane dejavnosti in storitve, med katere sodijo tudi partnerske strani, ki temeljijo na isti tehnologiji kot NajdiLjubezen.si .

"Članarina" je plačljiv znesek, ki članom omogoča uporabo naprednih funkcionalnosti storitve proti plačilu izbranega paketa članarine, določene v ceniku, ki lahko traja 1 mesec, 3 mesece ali 6 mesecev.

"Uporabnik" storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja storitev NajdiLjubezen.si ali partnerske strani.

"Storitev" se nanaša na vse storitve na spletni strani, plačljive in neplačljive. Storitev je namenjena za ogledovanje profilov in omogočanja komunikacije s profili, spoznavanja novih prijateljev in druženja z drugimi uporabniki, omogoča pregled profilov vseh registriranih uporabnikov z javnimi profili, hitro iskanje po kriterijih, nudi pošiljanje in ogled fotografij, pošiljanje kratkih sporočil drugim članom, zagotavlja izbiro partnerja po željah in kriterijih vsakega posameznika ter omogoča hitro in učinkovito spletno spoznavanje. Storitev predstavlja tudi vse plačljive in neplačljive elektronske ali fizične izdelke spletne strani. Storitev ne vključuje posredno video klepeta. Uporabnik pridobi možnost, da z drugimi uporabniki portala komunicira, ter se nato po želji dogovori za video klepet na drugem portalu po lastni izbiri.

"Plačljive storitve" se nanaša na vse storitve na spletni strani, ki so plačljive in dostopne članom z veljavno članarino.

2. Dostop in registracija na spletni strani

Spletna stran je namenjena samo polnoletnim osebam starejšim od 18 let za spoznavanje preko interneta, za osebne in neprofitne namene. Osebe mlajše od 18 let ne morejo postati uporabniki. Z registracijo izjavljate ter jamčite, da ste na dan prve registracije članstva oziroma uporabe storitve stari najmanj 18 let.

Neregistriran uporabnik se na podlagi strinjanja z določbami teh pogojev registrira z vpisom uporabniških podatkov in tako postane registriran uporabnik. Uporabnik je polno zavezan s pogoji uporabe, ko postane registriran uporabnik.

S klikom na gumb za potrditev registracije uporabnik potrdi, da je prebral pogoje uporabe in da se z njimi strinja ter jih v popolnosti in brez zadržkov sprejema. S klikom na gumb Registracija ali Včlani se, vnosom zahtevanih podatkov postane uporabnik registriran uporabnik storitve in član skupnosti uporabnikov, s čimer izraža strinjanje z vsemi določili in pogoji teh pravil.

Registriranim uporabnikom je dodeljeno uporabniško ime in geslo ter pridobijo uporabniški račun.

Uporabnik sprejema popolno odgovornost nad svojim uporabniškim imenom in geslom ter uporabniškim računom in objavami storjenimi preko tega uporabniškega računa. Uporabnik se strinja, da NajdiLjubezen.si ni odgovoren v primeru, če pride do kakršnihkoli zlorab uporabniškega računa. Prav tako, ker današnja tehnologija ne omogoča preverjanje identitete uporabnikov preko interneta, NajdiLjubezen.si ni obvezen preverjati identitete registriranih uporabnikov in zato ne prevzema odgovornosti nad zlorabami uporabniških računov. Če uporabnik sumi, da je njegov uporabniški račun zlorabljen, mora ta takoj obvestiti NajdiLjubezen.si .

Zaradi varnosti in kvalitete storitev na spletni strani, bo NajdiLjubezen.si deaktiviral vse registrirane uporabnike, ki storitve niso uporabljali dlje od 6 mesecev.

Sporočila registriranih uporabnikov se avtomatično brišejo, ko dosežejo starost 12 mesecev. Pomežiki, ogledi profilov in ostali podatki pa bodo avtomatično izbrisani, ko dosežejo starost 6 mesecev.

V primeru kršitve pravil Sporazuma o uporabi, NajdiLjubezen.si lahko brez predhodnega obvestila prekine članstvo uporabnika ali mu onemogoči dostop do vsebin ali ga izključi iz portala.

3. Način uporabe storitve

Ko se uporabnik registrira in postane registrirani uporabnik, uporabnik dobi dostop do storitev, ki so na voljo na spletni strani .

3.1 Obveznosti spletne strani Spletna stran je obvezna registriranim uporabnikom dati na razpolago internetni portal za ogledovanje profilov uporabnikov in omogočiti komunikacijo s profili. Namen NajdiLjubezen.si ni dajanje nasvetov ali posredovanje ženitnih storitev ali partnerskih zvez, organiziranje srečanj v živo, ponujanje dostopa do interneta ali ponujanje komunikacijske storitve širši javnosti. Ker spletna stran tehnično ni zmožna legalno identificirati uporabnike in nadzorovati objavljeno vsebino s strani uporabnikov, spletna stran ni primorana tega nadzora izvajati.

Spletna stran ni odgovorna za izjave uporabnikov in ni odgovorna za kakršnekoli posledice nastale zaradi komunikacije med uporabniki, srečanja med uporabniki online in/ali v živo, posledic med srečanjem online in/ali v živo ter kakršnihkoli posledic povezanih z uporabo spletne strani.

NajdiLjubezen.si svojim članom in članicam ponuja tudi zabavna gradiva na temo zmenkarij, moških in ženskih odnosov in osebne rasti. Vso gradivo, izdelki in storitve, se ne smatrajo kot profesionalno svetovanje, in se morajo uporabljati le za osebno zabavo.

NajdiLjubezen.si ne zagotavlja točnosti informacij prikazanih na portalu, gradivih, izdelkih, naloženem materialu, izdelkih, ki so na razpolago za prodajo ali brezplačno uporabo.

3.2 Obveznosti uporabnikov Uporabniki se morajo strinjati, da bodo storitev uporabljali pod sledečimi pogoji:

 • Uporabnik je prebral in je seznanjen z OBVESTILOM O OBVEZNOSTI IZDAJE, PREVZEMA IN ZADRŽANJA RAČUNA (klikni za ogled).
 • Uporabnik je osebno odgovoren za vsebine oziroma podatke posredovane, objavljene ali prikazane na spletni strani.
 • Uporabnik ne bo uporabljal storitve v profesionalne, finančne namene ali kakršnekoli ne privatne namene. Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ustrezno spremeni, prilagodi ali zavrne uporabo gradiva, ki je v nasprotju s to določbo.
 • Uporabnik ne bo objavljal podatkov, informacij ali povezav do drugih spletnih strani.
 • Uporabnikom v okviru storitve ni dovoljeno pošiljanje, predajanje, nalaganje, povezovanje na ali nakazovanje klevetnih, obscenih, bogokletnih, spolno napadalnih ali nasilnih, grozilnih, vznemirjajočih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali skrunijo pravice drugih ali tretjih oseb, vključno z, a ne omejeno na, pravicami intelektualne lastnine, osebnostnimi pravicami, pravico do zasebnosti in javne objave. Skladno s tem si ponudnik pridržuje pravico, da tovrstne vsebine ustrezno prilagodi.
 • Uporabnik se zaveda, da so lahko profili na spletni strani neresnični in da ti lahko prikazujejo neresnične podatke. Uporabnik se zaveda, da so lahko nekateri profili avtomatizirani, da lahko pošiljajo SPAM, da jih lahko upravljajo neresnične osebe, ter se strinja, da spletna stran ne bo odgovorna za posledice nastale zaradi takšnih profilov.
 • Uporabnik se strinja, da bo po uspešno opravljeni registraciji, prejemal generična sporočila od namišljenih neobstoječih uporabnikov katerih namen je prikazati delovanje portala in katere storitve dobi na voljo, če se odloči za nakup polnega članstva.
 • Uporabniki, ki prvič opravijo nakup polnega članstva in takoj po uspešno opravljenem prvemu nakupu članstva, generičnih sporočil ne bodo več prejemali za celotno trajanje članstva in tudi po isteku članstva ter morebitnih nadaljnih nakupih članstva.
 • Fotografije, videji in ostali material v obliki datotek, morajo biti last uporabnika ali tretje osebe od katere je uporabnik pridobil dovoljenje, da ta material objavi.
 • Uporabnik ne sme objaviti svojih osebnih kontaktnih informacij na spletni strani, ki bi omogočali drugim uporabnikom vzpostavitev kontakta z uporabnikom brez uporabe storitev na spletni strani.
 • V primeru, če je uporabnik bil usmerjen na portal s strani tretjih oseb, neznancev, znancev ali prijateljev, se zavedate, da obstaja verjetnost, da je oseba, ki je uporabnika usmerila na portal, ponudnikov partner, ki predstavlja namišljeno neobstoječo osebo.
 • Uporabnik ne sme uporabljati storitve za distribucijo kakršnihkoli računalniških virusov ali trojanskih konjev ali narediti karkoli kar bi lahko ogrozilo ali povzročilo škodo storitvi, družbi Vebing d.o.o., partnerjem ali uporabnikom storitve.
 • Uporabnik bo vse podatke in informacije pridobljene v okviru storitve obravnaval kot zasebne in zaupne in jih ne bo posredoval nikomur brez dovoljenja osebe, ki jih mu/ji je posredovala.
 • Uporabnik se zaveda, da vse storitve, izdelki in vsa gradiva, katerim je izpostavljen na portalu, z ali brez nakupa članstva, predstavljajo le osebno mnenje stvaritelja gradiva in se morajo smatrati le kot zabavno gradivo in ne kot profesionalno svetovanje.
 • Uporabnik se strinja, da kakršnokoli svetovanje s strani spletne strani, osebno, pisno, v zvoku ali sliki ali oboje, predstavlja le osebno mnenje posameznika. Za profesionalno svetovanje mora uporabnik poiskati pomoč usposobljenega strokovnjaka, zdravnika, psihijatra ali kakšnega drugega kvalificiranega strokovnjaka, preden se odzove na informacije posredovane s strani spletne strani.
 • Uporabnik se zavezuje, da bo vse storitve, informacije in gradivo v kakršnikoli obliki, posredovane s strani spletne strani, skrbno pretehtal in se o njih posvetoval s kvalificiranim strokovnjakom, zdravnikom, psihijatrom, psihologm ali kakšnim drugim strokovnjakom, preden sprejme odločitev na podlagi posredovanih informacij s strani spletne strani.
 • Uporabnik se strinja, da bo storitev uporabljal v skladu s temi Pogoji uporabe.NajdiLjubezen.si si pridržuje pravico, da vse uporabnike, ki se ne vedejo v skladu s točko 3.2, deaktivira in izbriše njihov uporabniški račun.

4. Članarina

Ponujene funkcionalnosti in obseg njihove uporabe za posameznega uporabnika so odvisni od izbranega in plačanega paketa članarine. Plačila članarin in drugih storitev na spletni strani so nevračljiva, razen v primeru opisanemu na dnu tega člena.

Uporabnik lahko pridobi članarino tako, da izvrši plačilo s kreditno kartico, preko bančnega nakazila, po povzetju ali drugih plačilnih metod. Prav tako lahko uporabnik pridobi članstvo z uporabo veljavne kuponske kode.

Cene članarine so prikazane na spletni strani in na straneh kjer uporabnik opravi plačilo.

Po plačani članarini oz. nekaj trenutkov po uspešno opravljeni transakciji, se članstvo uporabnika nemudoma aktivira.

Ponudnik bo izjemoma in po lastni presoji povrnil del ali celoten zahtevani znesek povračila vplačane članarine, kadar je prišlo do napake v obračunu storitve zaradi administrativne ali računovodske napake na ponudnikovi strani.

5. Intelektualna lastnina

Spletna stran vsebuje podatke in informacije, na katerih imajo izključujoče pravice Vebing d.o.o., njeni partnerji in pogodbeni sodelavci, kakor tudi uporabniki.

5.1 Gradiva posredovana s strani spletne strani Vebing d.o.o. je izključni lastnik vseh avtorskih pravic na avtorskih delih, ki tvorijo spletno stran, ne glede na to, ali je to izrecno označeno ali ne. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi vsa računalniška koda, urejena struktura sistema, ter vse pisno in slikovno gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni potrebno dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c), ipd.), ampak je to zaščiteno že s samim nastankom in nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.

Uporabniki imajo pravico dostopati do gradiv na spletni strani, jih reproducirati na vseh medijih (trdi disk, CD-ROM,...), vendar pod pogojem, da je to gradivo uporabljeno za privatne in osebne namene. Kakršnakoli druga uporaba gradiva spletne strani je možna le, če NajdiLjubezen.si to dovoli.

Lastnik blagovne znamke NajdiLjubezen je Vebing d.o.o. .

V primeru kršitve pravic intelektualne lastnine, bo NajdiLjubezen ukrepal v skladu z zakonodajo.

Uporabnik se strinja, da brez pisnega dovoljenja lastnika ne bo reproduciral, spreminjal ali delil katerikoli del vsebine portala ali njegovega gradiva.

5.2 Gradiva posredovana s strani uporabnikov Z oddajo gradiva v okviru storitve dajete ponudniku proti lastni pravici do uporabe storitve, pravico do neizključne in časovno neomejene uporabe posredovanega gradiva, vključno s pravico reprodukcije, distribucije, predelave oziroma spreminjanje, javnega prikazovanja in predvajanja le-tega gradiva na spletni strani in ostalih distribucijskih medijih, delno ali v celoti, po presoji ponudnika.

Za pravne napake v posredovanih gradivih s strani uporabnikov ponudnik ne odgovarja.

V primeru, če so z objavo gradiv bile kršene vaše avtorkse pravice, nas o temu obvestite na info@najdiljubezen.si .

6. Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik ne bo zasebnih podatkov, ki jih je od vas pridobil, dajal drugim v uporabo ali v pogled. To velja tudi za številke kreditnih kartic in telefona. Zasebni podatki, ki jih boste dali ponudniku bodo bili uporabljeni le za nemene zaradi katerih jih je zbiral in vas o temu tudi ustrezno seznanil.

Razumete in potrjujete, da ponudnikova naloga ni zagotovitev varnosti na portalu in varnosti objavljenih informacij, ki jih na portalu objavljate. V primeru zlorab tovrstnih informacij s strani tretjih oseb, nas ne boste imeli za odgovorne. Zavedate se, da obstaja možnost, da vam bodo drugi uporabniki portala pošiljali in vas izpostavljali napadalnem in žaljivem gradivu. Zavedate se, da je storitev lahko tudi avtomatizirana, uporabljena za SPAM in da boste mogoče takšnemu gradivu izpostavljeni. Prav tako je možno, da lahko drugi zlorabijo vaše osebne podatke preko uporabe storitve in da jih lahko uporabijo za vznemirjanje ali ogrožanje.

V primeru, če vi pošiljate osebne informacije drugim uporabnikom na portalu, ponudnik v nikakršnem primeru ni odgovoren za posledice nastale s tovrstnim ravnanjem. Za vso vsebino, ki ji boste na portalu izpostavljeni, vključno z vsebino, ki jo objavljajo drugi uporabniki in portal sam, se strinjate, da ponudnik ne sprejema nobene odgovornosti za vsebino ali stvarne napake objavljenih sporočil in zlorabo osebnih informacij, ki jih razkrivate v okviru storitve. Sami ste odgovorni kaj pošiljate na portal in kaj predajate v vpogled drugim uporabnikom portala.

Podatki, potrebni za obratovanje portala, registriranih uporabnikov, po registraciji in med uporabo portala, se shranjujejo v podatkovno bazo uporabnikov na NajdiLjubezen.si . Enako velja tudi za vse partnerske spletne strani s katerimi je NajdiLjubezen.si povezan.

Z registracijo na portalu se strinjate, da se vaši demografski podatki lahko uporabljajo za:

 • personalizirana povabila na različna srečanja / prireditve, ipd., ki jih organizira družba Vebing d.o.o. oziroma njeni partnerji za uporabnike.
 • izpostavitev vašega uporabniškega profila na komplementarnih produktih in v različnih oblikah (partnerske spletne strani, spletni magazini, mailing lista, tiskani mediji, v različnih oblikah, kot so npr.: najaktivnejši uporabniki, najbolj priljubljeni uporabniki, ipd.).
 • oglaševanje s strani Vebing d.o.o. oziroma njenih partnerjev.Ponudnik uporabnikom zagotavlja, da varuje vse osebne podatke uporabnikov in da jih ne bo posredoval partnerjem ali drugim osebam brez izrecnega dovoljenja uporabnikov. Vsi posredovani osebni podatki uporabnikov so namenjeni izključno uporabi Vebing d.o.o. in administraciji storitve.

7. Odgovornost

7.1 Splošno Strinjate se, da ponudnika, njegove lastnike, zaposlene, pogodbene sodelavce in partnerje odvezujete kakršnekoli odgovornosti za izgubo, škodo ali ljubezenske težave, ki jih lahko utrpite zaradi uporabe storitve. Ponudnik prav tako ni odgovoren za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne glede na razlog.

Vsi izdelki in storitve spletne strani so namenjeni le za izobraževalne in informativne namene. Spletna stran ne more biti odgovorna za nastale posledice ali škodo v zvezi s takšnimi storitvami ali izdelki.

Za povzročeno materialno ali nematerialno škodo ste ponudniku in njegovim zaposlenim odgovorni po pravilih obligacijskega prava.

Ponudnik ima pravico, da v primeru hujših kršitev, ki so del kaznivega ravnanja, obvesti ustrezne državne organe.

Obveznost ponudnika je za škodne primere v zvezi s storitvami NajdiLjubezen, ki niso zajeti s tem sporazumom, omejena na znesek, ki ga je uporabnik vplačal storitvi v zadnjih 6 mesecih pred nastankom spora.

7.2 Delovanje spletne strani in njenih storitev Za uporabo spletne strani mora uporabnik imeti ustrezno strojno in programsko opremo. Uporabnik mora imeti vsaj Internet Explorer 8, JavaScript omogočen in piškotke omogočene. Uporabnik mora imeti instalirano najnovejšo različico Adobe Flash (dobi se tukaj: www.adobe.com). Uporabnik mora prav tako imeti ustrezno znanje za uporabo interneta.

Spletna stran ne zagotavlja delovanja, če se za dostop uporablja neprimerna strojna oprema, nezanesljiv ponudnik interneta ali če se pojavijo težave v internetni povezavi oz. kakršnihkoli težav, ki niso pod nadzorom spletne strani.

Ponudnik ne jamči, da bo vaša uporaba storitev, neprekinjena, vedno na razpolago in brez napak. Delovanje spletne strani se lahko v kateremkoli trenutku prekine, zaradi nadgradenj, posodobitev ali razvoja vsebine spletne strani. Kadarkoli bo to možno, bo ponudnik pravočasno obvestil uporabnike o tovrstnih prekinitvah v delovanju.

V primeru, če ne morete dostopati do storitve ali če opazite napake v delovanju portala ali v objavljeni vsebini, se strinjate, da je to lahko posledica višje sile.

Ponudnik ne jamči, da boste spoznali nekoga, ki ustreza vašim potrebam.

Spletna stran ne ponuja posredno storitev video klepeta. Uporabnik pridobi možnost, da z drugimi uporabniki portala komunicira, ter se nato po želji dogovori za video klepet na drugem portalu po lastni izbiri.

Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave in storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze. Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroškov povezav, stroškov preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe spletne strani, četudi bi ponudnik o možnosti tovrstne škode vedel ali bil obveščen.

7.3 Informacije posredovane s strani uporabnikov Informacije objavljene s strani uporabnika morajo biti natančne in resnične. Za posledice nastale zaradi objave netočnih in lažnih informacij, spletna stran ne odgovarja. Uporabnik je tisti, ki je odgovoren za širjenje informacij po spletni strani, zato sprejema vse posledice tega dejanja. Posledično uporabnik ne bo tožil spletno stran, če bi bilo ugotovljeno, da drug uporabnik širi lažne in netočne informacije oz. če so pri uporabi spletne strani nastale kakršnekoli posledice.

Spletna stran ni odgovorna za točnost ali netočnost objavljenih informacij s strani uporabnikov ali obiskovalcev spletne strani. Prav tako spletna stran ni odgovorna za širjenje netočnih informacij uporabnika v imenu drugega uporabnika ali uporabnikov.

V primeru, da se pojavijo kakršnekoli odškodninske zahteve za škodo povzročeno z ravnanjem tretjih uporabnikov, uporabnik rešuje spore s temi tretjimi uporabniki in sprejme vso odgovornost. Spletna stran iz tega ne more biti odškodninsko odgovorna.

7.4 Zunanje povezave Storitev lahko vsebuje povezave na različne zunanje povezave, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Strinjate se, da ponudnik ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav.

8. Prekinitev članstva

Uporabnik lahko na ustreznih straneh znotraj spletne strani kadarkoli prekine svoje članstvo in zahteva izbris uporabniškega profila in svojih podatkov iz sistema. Tovrstni zahtevki niso razlog za vračilo plačane članarine.

Če uporabnik stori hujšo kršitev, ki ni v skladu s temi pogoji uporabe, spletna stran bo brez opozorila deaktivirala takšnega uporabnika. Tovrstna deaktivacija je enakovredna prekinitvi članstva opisanega v zgornjem odstavku.

Če uporabnik stori lažjo kršitev, ki ni v skladu s temi pogoji uporabe, bo spletna stran obvestila uporabnika o kršitvi in, če se uporabnik ne odzove in prilagodi pogojem, ki jih krši, bo brez opozorila deaktiviran.

9. Sporazum med uporabnikom in spletno stranjo

Sporazum je dogovor med vami in nami, na pogoje katerega pristanete z registracijo članstva in vsakokratnim vpisom v storitev ter se nanaša na uporabo storitev spletne strani. Vaša pravica do uporabe storitve je predmet vseh morebitnih kasnejših sprememb ali dopolnitev določb, omejitev in pogojev, ki jih določimo po lastni presoji. Določbe dogovora se lahko kadarkoli neomejeno spremenijo, dopolnijo ali razširijo, pri čemer bo ponudnik o tem uporabnike obvestil. Ponudnik se obvezuje, da bo uporabnike redno obveščal o morebitnih spremembah pogojev uporabe in da jim bodo le-ti dostopni.

Kadarkoli lahko neomejeno spremenimo, ukinemo ali prekinemo katerikoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko vzpostavimo dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omejimo vaš dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

S sprejemom teh pogojev se strinjate, da boste redno spremljali in spoštovali določbe verzije, ki bo veljala v času vaše uporabe storitve.

10. Komunikacija in reševanje sporov

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitev, se najprej obrnite na e-poštni naslov info@najdiljubezen.si ali na poštni naslov ponudnika, podjetja Vebing d.o.o.

11. Pristojnost za spore

Ta sporazum je sklenjen v Kopru, v Republiki Sloveniji. Za spore, ki izhajajo iz uporabe te storitve in v zvezi z družbo Vebing d.o.o. se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga.

Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve in delovanjem storitve je izključno pristojno sodišče v Kopru.

Uporabljamo piškotke za zagotavljanje spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih...