Registriraj Se NajdiLjubezen ti pomaga najti idealnega partnerja, zmenek, prijateljstvo ali druženje.

NAJDILJUBEZEN.SI POGOJI ZASEBNOSTI

UVOD
(Ta različica sporazuma o pogojih zasebnosti ima zaporedno številko 1.3 in velja od 20. 5. 2018.) S sprejemom teh pogojev zasebnosti prostovoljno in izrecno izjavljaš, da si seznanjen/a in se strinjaš da Vebing d.o.o. (sedež in naslov: Prade C. 14 / 19, 6000 Koper, Slovenija, matična številka: 7117612000, vpisana v sodni register, SRG vpisa 2016/32864 z dne 9.8.2016 , davčna številka (ID za DDV): SI 67495877 (ponudnik ni zavezanec za DDV na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost; ponudniku je bila izdana identifikacijska številka za DDV na podlagi 4. odstavka 78. Člena Zakona o davku na dodano vrednost in 196. člena Direktive Sveta 2006/112/ES), kontaktni e-poštni naslov: info@najdiljubezen.si) (v nadaljevanju ponudnik oziroma Vebing d.o.o. ali NajdiLjubezen.si oziroma storitev oziroma mi) s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov ČARMAN IVO - odvetnik, Ferrarska 5a, 6000 Koper, MŠ: 2546108000, elektronski naslov: ivo@odvetnik-carman.si, obdeluje in varuje tvoje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007).

Spoštujemo tvojo zasebnost.


Na NajdiLjubezen.si smo 100 % osredotočeni na zaščito tvoje zasebnosti. Zavedamo se, da informacije, ki nam jih posreduješ, so osebne narave in to tudi spoštujemo. Obljubljamo, da v nikakršnem primeru ne bomo posredovali tvojih osebnih podatkov tretjim osebam. Zahvaljujemo ti se za tvoj interes v NajdiLjubezen.si . Z veseljem smo napisali te pogoje zasebnosti, ki vsebujejo podrobnosti kako zbiramo in kaj počnemo z osebnimi podatki, ki jih posreduješ naši spletni strani.

Vse podatke, ki nam jih posreduješ, obdelujemo v skladu z najnovejšo zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Neregistriran uporabnik se na podlagi strinjanja z določbami teh pogojev registrira z vpisom uporabniških podatkov in tako postane registriran uporabnik. Registriran uporabnik je z registracijo dal privolitev v obdelavo podatkov skladno s temi pogoji zasebnosti. Registriran uporabnik lahko obdelavo kadarkoli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

1. Katere podatke od tebe potrebujemo?

Za uspešno registracijo in za sklenitev pogodbe, ki je podrobneje navedena na tej povezavi https://www.najdiljubezen.si/p/terms.php, od tebe potrebujemo vsaj naslednje podatke:

 • tvoj spol,
 • spol osebe, ki bi jo rad/a spoznal/a,
 • tvoj elektronski naslov,
 • uporabniško ime in
 • geslo.


V vednost: Registracija na portalu je brezplačna, kar pomeni, da s posredovanjem zgoraj navedenih podatkov, ne nastane nobena obveznost za plačilo med tabo in nami.

V primeru, če nam zgoraj navedenih podatkov ne posreduješ oz. ne želiš posredovati, se žal ne boš mogel/la registrirati na našem portalu in uporabljati storitve portala.

Poleg zgoraj navedenih podatkov, od tebe lahko zbiramo tudi druge podatke, ki so natančneje navedeni v nadaljevanju teh pogojev zasebnosti.

2. Zakaj zbiramo podatke?

Podatke zbiramo za namene izvajanja pogodbe med tabo in nami kot je to določeno v Pogojih uporabe https://www.najdiljubezen.si/p/terms.php in sicer:

 • za sklenitev in izvajanje storitev spletnih zmenkarij (med katere sodijo tudi iskanje partnerjev po različnih kriterijih, izračuni in predlogi ujemanj, predlogi za komunikacijo, filtriranje zadetkov iskanj in komunikacije), vključno z zagotavljanjem storitev za komuniciranje z uporabniki,
 • za izvedbo storitev glede na preference uporabnika (npr. za uporabo podrobnejšega iskanja nam mora uporabnik predhodno zaupati tudi podrobnejše podatke o sebi),
 • za pošiljanje sporočil in reklamnih materialov na tvoj elektronski naslov, vendar le če nam to dovoliš in le tista obvestila, ki jih želiš prejemati,
 • za oglaševanje: izvajamo spletno oglaševanje preko lastnega oglasnega strežnika. Oglase prikazujemo uporabnikom tudi ciljano, upoštevajoč njihove osnovne značilnosti in statuse,
 • za izboljšanje storitev: s pomočjo analiziranja podatkov o uporabnikih prilagajamo svoje storitve z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje kot denimo zagotavljanje prilagoditev ponudb spoznavnih dogodkov, vsebin nagovorov uporabnikom, personaliziranega svetovanja uporabnikom in podobno.


Podatke zbiramo tudi zaradi zakonitega interesa, ki nastane med tabo in nami po temu ko se uspešno registriraš na portal in si prizadevaš z objavo podatkov na tvojem uporabniškem profilu spoznati partnerja.

Zavedamo se odgovornosti ravnanja s podatki, ki nam jih posreduješ, zato od tebe ne bomo zahtevali da nam posreduješ več podatkov kot je to potrebno za namene izvajanja pogodbe med tabo in nami.

Osebne podatke, ki nam jih posreduješ, obdelujemo le v primeru, če nam to izrecno dovoliš ali če obstaja zakoniti interes med tabo in nami da te podatke obdelamo. Za izrecno dovoljenje k obdelavi podatkov in za nastanek zakonitega interesa se šteje uspešno opravljena registracija na portalu.

3. Kdo bo videl podatke, ki nam jih posreduješ?

Tvoj elektronski naslov bo lahko videl le administrator portala, vendar le v skladu s Pravilnikom o zaščiti osebnih podatkov z dne 11.2.2018, ki je v veljavi pri Vebing d.o.o., in le v primeru, če bo to potrebno zaradi naših ali tvojih zakonitih interesov ali interesov nadzornih organov.

Tvoje geslo ne bo mogel videti nihče, saj je to šifrirano.

Vsi ostali podatki, katere se odločiš jih posredovati, bodo objavljeni na tvojem profilu in bodo vidni vsem registriranim uporabnikom portala.

4. Preverjanje točnosti podatkov

Od tebe pričakujemo, da nam posreduješ točne podatke, saj boš tako najlažje in najhitreje spoznal/a željeno osebo. Točnost podatkov ne preverjamo, saj so podatki, ki nam jih posreduješ, tvoji in ne obstajajo sredstva s katerimi bi lahko zagotovili točnost le teh.

Težimo k temu, da so podatki, ki nam jih posreduješ, točni. Ker ne moremo preverjati točnost podatkov, ki nam jih posreduješ, točnosti ne preverjamo, vendar si pridržujemo pravico izbrisati podatke, če ugotovimo, da so ti netočni.

Če se boš registriral/a na našem portalu, bomo, zato, da ne obremenjujemo po nepotrebnem strežnikov elektronske pošte, preverili točnost tvojega elektronskega naslova, in sicer tako da ti bomo nanj poslali sporočilo dobrodošlice. Če bo elektronski naslov prejemnika neznan, bomo to zabeležili in ne bomo več pošiljali obvestil na ta elektronski naslov, razen v primeru, če nas obvestiš, da je elektronski naslov točen in od nas zahtevaš, da ti ponovno pošljemo sporočilo na ta elektronski naslov.

5. Obdobje hrambe podatkov

Podatke, ki nam jih posreduješ, bomo hranili le toliko časa kolikor bo to potrebno za izvajanje pogodbe med tabo in nami kot je to določeno v Pogojih uporabe https://www.najdiljubezen.si/p/terms.php in za namene arhiviranja v statistične namene.

V primeru hrambe za namene arhiviranja v statistične namene, bomo hranili le najmanjši obseg podatkov in vse podatke bomo anonimizirali tako, da te ne bo bilo več možno identificirati preko teh podatkov.

Obdobje hrambe podatkov je podrobno navedeno v nadaljevanju teh pogojev zasebnosti.

6. Kako skrbimo za varnost tvojih podatkov?

Zavedamo se pomembnosti podatkov, ki nam jih posreduješ, zato podatke obdelujemo varno in v skladu z najboljšimi praksami.

Za prenos podatkov uporabljamo SSL povezavo, kar pomeni, da so tvoji podatki zaščiteni pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo med trajanjem prenosa podatkov na naš portal. Tvoji podatki so zaščiteni z geslom, katerega pozna le administrator portala. Prav tako so tvoji podatki zaščiteni pred nenamerno izgubo, saj hranimo kopijo le teh na varni lokaciji. V primeru, če se odločiš izbrisati tvoje podatke, se bo kopija tvojih podatkov na varni lokaciji hranila še 7 dni po izbrisu, nakar se bodo tudi ti podatki izbrisali.

7. Podatkov ne obdelujemo brez tvoje privolitve

Vse podatke, ki nam jih posreduješ, obdelamo le, če privoliš v njihovo obdelavo.

Ko izpolniš registracijski obrazec, to pomeni tvojo privolitev v obdelavo podatkov, vendar le v takšnem obsegu kot je to potrebno za izvajanje pogodbe med tabo in nami kot je to določeno v Pogojih uporabe https://www.najdiljubezen.si/p/terms.php in le pod pogoji obdelave kot so navedeni v teh pogojih zasebnosti.

Po uspešno dani privolitvi imaš pravico kadarkoli preklicati privolitev. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

8. Podatki mladoletnih oseb

NajdiLjubezen.si je namenjen osebam, ki so dopolnile 18 let starosti. Ne zbiramo podatkov mladoletnih oseb. Če sumiš, da nam je tvoj otrok posredoval kakršnekoli podatke, nas lahko kontaktiraš na info@najdiljubezen.si .

Če ugotovimo, da obdelujemo podatke o osebi mlajši od 18 let, bomo te podatke nemudoma izbrisali. Ker današnja tehnologija ne omogoča preverjanje starosti uporabnikov preko interneta, NajdiLjubezen.si ne preverja starosti registriranih uporabnikov.

9. Občutljivi podatki

Nekateri podatki, ki nam jih posreduješ, so lahko tudi občutljivi. To so npr. tvoj spol, spol osebe, ki bi jo rad spoznal, tvoje rasno poreklo ter versko ali filozofsko prepričanje. Seznanjamo te, da z registracijo na našem portalu, nam daješ privolitev v obdelavo tovrstnih občutljivih podatkov. Prav tako te seznanjamo, da občutljive podatke, ki nam jih posreduješ in se objavijo na tvojem uporabniškem profilu, objavljaš sam in na lastno pobudo ter da bodo ti podatki, za namene izvajanja pogodbe, vidni in prosto dostopni ostalim registriranim uporabnikom portala.

10. Tvoje pravice v zvezi s podatki na portalu

Ne glede na to kateri podatek nam posreduješ v obdelavo, lahko kadarkoli z nami stopiš v stik preko kontaktnega obrazca na portalu ali na elektronskem naslovu info@najdiljubezen.si in uveljavljaš naslednje pravice v zvezi s tvojimi podatki:

 • dostop do tvojih podatkov,
 • popravek tvojih podatkov,
 • izbris tvojih podatkov,
 • omejitev obdelave tvojih podatkov,
 • ugovor glede obdelave tvojih podatkov in
 • prenos tvojih podatkov.


Prav tako imaš pravico do vložitve pritožbe glede obdelave tvojih podatkov pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu RS), vse v skladu z veljavnimi predpisi.

Prav tako imaš pravico od nas dobiti potrditev ali se v zvezi s tabo obdelujejo podatki ali ne.

Prav tako imaš pravico od nas dobiti kopijo tvojih podatkov, ki jih obdelujemo.

Natančnejši pogoji za uveljavljanje navedenih pravic so opredeljeni v Pravilniku o zaščiti osebnih podatkov z dne 11.2.2018, ki je v veljavi pri Vebing d.o.o.

10.1 Pravica do dostopa do podatkov Če se odločiš nam posredovati katerikoli podatek v obdelavo, lahko kadarkoli obiščeš portal, se prijaviš s svojim uporabniškim imenom in geslom ter dostopaš do vseh podatkov, ki si nam jih posredoval/a.

10.2 Pravica do popravka in dopolnitve podatkov Če se odločiš nam posredovati katerikoli podatek v obdelavo, lahko kadarkoli obiščeš portal, se prijaviš s svojim uporabniškim imenom in geslom ter popraviš netočen podatek v zvezi s tabo. Prav tako imaš pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov. Po uspešnem popravku ali dopolnitvi podatka, te bomo ustrezno obvestili s prikaznim sporočilom na portalu.

10.3 Pravica do izbrisa podatkov Če se odločiš nam posredovati katerikoli podatek v obdelavo, lahko kadarkoli obiščeš portal, se prijaviš s svojim uporabniškim imenom in geslom ter izbrišeš dotični podatek ali vse podatke v zvezi s tabo.

V vednost: nekatere podatke hranimo tudi po izbrisu zaradi zakonitih interesov nadzornih organov. Za več podrobnosti glej Izbris tvojih podatkov.

10.4 Pravica do omejitve obdelave podatkov Če obdelujemo podatek v zvezi s tabo in želiš omejiti obdelavo tega podatka, lahko kadarkoli pošlješ sporočilo na info@najdiljubezen.si in zahtevaš, da omejimo obdelavo podatka. Po uspešni omejitvi obdelave podatka/ov, te bomo o temu ustrezno obvestili na elektronski naslov, ki si nam ga posredoval/a pri registraciji ali z zasebnim sporočilom na portalu.

10.5 Pravica do prenosa podatkov Če se odločiš nam posredovati katerikoli podatek v obdelavo, lahko kadarkoli obiščeš portal, se prijaviš s svojim uporabniškim imenom in geslom ter preneseš vse podatke v zvezi s tabo.

10.6 Pravica do ugovora Če se odločiš nam posredovati katerikoli podatek v obdelavo, imaš pravico do ugovora obdelave podatkov v zvezi s tabo. Po prejetem ugovoru bomo preučili okoliščine ugovora in skladno z veljavno zakonodajo prenehali obdelovati tvoje podatke.

Vse pravice lahko uveljavljaš tudi tako, da nam pošlješ sporočilo na info@najdiljubezen.si in pomagali ti bomo pri uveljavljanju vseh omenjenih pravic.

11. Obveščanje o kršitvi varstva podatkov

V primeru, če pride do kršitve varstva tvojih podatkov, te bomo o temu obvestili. V obvestilu bo v jasnem in preprostem jeziku opisana vrsta kršitve podatkov, opis verjetnih posledic kršitve, opis ukrepov v zvezi s kršitvijo in kontaktni podatki osebe na katero se lahko obrneš za več vprašanj.

12. Lokacija, kjer se shranjujejo podatki

Z registracijo na portalu se strinjaš, da se vsi podatki, ki nam jih posreduješ, shranjujejo na varen strežnik v ZDA. Zavedaš se, da v primeru kršitve varstva podatkov na sami lokaciji strežnika, se bo uporabljalo pravo ZDA.

13. Piškotki

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se naložijo na tvoj računalnik.

Za namene štetja obiskovalcev portala uporabljamo lastne piškotke in piškotke od Google Analytics:

Google Analytics

Ime Namen Veljavnost
_utma Statistika ogledov portala. 2 leti
_utmb Statistika povprečnega časa obiska portala. 30 minut
_utmc Statistika povprečnega časa obiska portala. dokler ne zapreš brskalnika
_utmz Vsebuje informacijo kako ste prišli na portal (direktno ali
prek povezave, iskalnika, sponzorirane povezave).
6 mesecev

Lastni piškotki

Ime Namen Veljavnost
trackingid Statistika obiskanosti posamezne strani portala. 30 dni

Za namene delovanja portala uporabljamo tudi sejne piškotke, ki so uporabljeni zato, da si zapomnemo vnose v spletne obrazce. Uporabljamo tudi piškotek za avtentikacijo, ki se uporablja za namene stalne prijave v portal.

Za optimalno delovanje portala prosimo omogoči piškotke v svojem brskalniku.

14. Podatki, ki jih zbiramo za izvajanje storitve


14.1. Podatki, ki jih potrebujemo za uspešno registracijo Za uspešno registracijo na portalu najdiljubezen.si od tebe potrebujemo le naslednje podatke:

 • tvoj spol,
 • spol osebe, ki bi jo rad/a spoznal/a,
 • elektronski naslov,
 • uporabniško ime in
 • geslo.


Z uspešno opravljeno registracijo, si privolil/a v obdelavo podatkov skladno s temi pogoji zasebnosti. Prav tako, z uspešno opravljeno registracijo, nastane pogodbena obveznost, ki je pravna podlaga za obdelavo podatkov v skladu s temi pogoji zasebnosti. Prav tako, po uspešno opravljeni registraciji nastane zakoniti interes, da podatke, navedene v teh pogojih zasebnosti, objavimo na portalu v skladu s temi pogoji zasebnosti.

Podatke potrebujemo za izpolnjevanje pogodbene obveznosti med tabo in nami, skladno s pogoji uporabe https://www.najdiljubezen.si/p/terms.php , ki je nastala po temu ko si uspešno dokončal/a registracijo.

Tvoj elektronski naslov in geslo skrbno varujemo in ne bodo v nikakršnem primeru javno objavljeni na portalu ali drugje. Administratorji portala najdiljubezen.si nimajo vpogleda v tvoje geslo, saj je to šifrirano. Tvoje uporabniško ime tudi ustrezno anonimiziramo.

Tvoj spol, spol osebe, ki bi jo rad spoznal, in tvoje uporabniško ime potrebujemo zato, da jih lahko javno objavimo na portalu najdiljubezen.si na tvojem uporabniškem profilu in tako tebi in drugim omogočimo, da s tabo vzpostavijo stik. Zavedaš se, da vsi uporabniki storitve najdiljubezen.si bodo lahko te podatke videli in, če jim bo tvoj profil pritegnil pozornost, bodo imeli možnost s tabo vzpostaviti stik.

Tvoj elektronski naslov in geslo potrebujemo da ti lahko omogočimo dostop do tvojega uporabniškega profila na portalu. Tvoj elektronski naslov potrebujemo zato, da te lahko obvestimo o pomembnih novostih in spremembah na portalu, da ti lahko pošiljamo občasne ponudbe, obvestila in zanimivosti, vendar le pod pogojem, da nam to dovoliš in le tista obvestila, ki jih želiš prejemati.

Razen podatkov, ki jih zbiramo ob registraciji, za uporabo storitev na portalu najdiljubezen.si, od tebe ne potrebujemo več nikakršnih drugih podatkov. Če se boš po registraciji odločil nam posredovati dodatne podatke, boš to lahko storil/a. Več o temu je napisano v nadaljevanju.

Zaradi preprečevanja zlorab in odkrivanja povzročiteljev zlorab, bomo nekatere podatke, ki jih zbiramo ob registraciji, hranili še nekaj časa po izbrisu. Za več podrobnosti o temu glej Izbris tvojih podatkov.

14.2. Podatki, ki nam jih lahko po želji posreduješ po registraciji Če boš želel povečati možnosti da nekoga spoznaš, je priporočeno da na tvoj uporabniški profil objaviš več podatkov, saj boš tako povečal/a možnosti da pritegneš pozornost osebe, ki bi jo rad/a spoznal/a. Če boš želel/a objaviti več podatkov na tvojem profilu in tako povečati možnost za pritegnitev pozornosti osebe, ki bi jo rad/a spoznal, nam lahko na svojo lastno voljo in po svoji lastni presoji posreduješ več podatkov.

Neobvezni podatki, ki nam jih posreduješ po registraciji, bodo javno objavljeni na tvojem uporabniškem profilu, kar pomeni, da vsi uporabniki storitve najdiljubezen.si bodo lahko te podatke videli in, če jim bo tvoj profil pritegnil pozornost, bodo imeli možnost s tabo vzpostaviti stik.

Neobvezni podatki, ki nam jih na lastno voljo in željo lahko posreduješ po uspešni opravljeni registraciji, so naslednji:

 • Starost osebe, ki bi jo rad spoznal
 • Datum rojstva
 • Kraj bivanja
 • Tip postave
 • Barva las
 • Otroci
 • Značaj
 • Dejavnosti v prostem času
 • Kaj te zanima
 • Šport
 • Kajenje
 • Tvoja predstavitev v eni povedi
 • Tvoja daljša predstavitev
 • Kaj počneš za zabavo?
 • Kateri so tvoji priljubljeni kotički ali lokali v tvojem kraju in kam najraje potuješ?
 • Tvoje najljubše stvari
 • Katero je tvoje najljubše čtivo?
 • Več o svojem poklicu ali delu
 • Zakonski stan
 • Narodnost
 • Etnična pripadnost
 • Jezike, ki jih govoriš
 • S kom živiš
 • Višina
 • Teža
 • Dolžina las
 • Barva oči
 • Tvoj slog
 • Tvoj zunanji videz
 • Kaj je na tebi najprivlačnejše
 • Tvoji piercingi in tetovaže
 • Izobrazba
 • Poklic
 • Dejavnosti v prostem času
 • Kaj te zanima
 • Šport
 • Tvoj glasbeni okus
 • Tvoje najljubše filmske zvrsti
 • Tvoji hišni ljubljenčki
 • Hišni ljubljenčki, ki so ti všeč
 • Tvoja prehrana
 • Tvoja rekreacija
 • Tvoj življenjski slog
 • Ljubezenski karakter
 • Kaj zate pomeni zakonska zveza
 • Ali si želiš otroke
 • Tvoja politična stališča
 • Versko prepričanje
 • Koliko pogosto prakticiraš svojo vero
 • Tvoji dohodki


Neobvezni podatki o osebi, ki bi jo rad/a spoznal/a, ki nam jih na lastno voljo in željo lahko posreduješ po uspešni opravljeni registraciji, so naslednji:

 • Starost
 • Višina
 • Teža
 • Zakonski stan
 • S kom živi?
 • Si mora želeti otroke?
 • Lahko ima otroke?
 • Tip postave
 • Značaj
 • Mora biti romantik?
 • Zakonska zveza je za njo/njega
 • Kadi?
 • Prehrana
 • Narodnost
 • Etnična pripadnost
 • Zunanji videz
 • Dolžina las
 • Barva las
 • Barva oči
 • Slog
 • Piercingi in tetovaže
 • Kaj je na njej/njemu najprivlačnejše
 • Izobrazba
 • Jezike, ki jih govori
 • Versko prepričanje
 • Kako pogosto prakticira svojo vero
 • Politična stališča
 • Kaj jo/ga zanima
 • Dejavnosti v prostem času
 • Glasbeni okus
 • Najljubše filmske zvrsti
 • Življenjski slog
 • Hišni ljubljenčki
 • Hišni ljubljenčki, ki so mu/ji všeč
 • Športi
 • Rekreacija
 • Poklic
 • Dohodki


Neobvezne podatke potrebujemo za izpolnjevanje pogodbene obveznosti med tabo in nami, ki je nastala po temu ko si uspešno dokončal/a registracijo. In sicer, neobvezne podatke, ki nam jih posreduješ, bomo objavili na tvojem uporabniškem profilu skladno s pogoji uporabe https://www.najdiljubezen.si/p/terms.php. Z objavo neobveznih podatkov na tvojem profilu boš lažje vzpostavil/a stik z drugimi člani portala, saj si bodo lahko tvoj profil ogledali, in če jim bodo objavljeni podatki všeč, bodo s tabo hitreje vzpostavili stik.

Neobvezne podatke hranimo do izbrisa ali do trenutka, ko jih odstraniš iz svojega uporabniškega profila. Po izbrisu ali po temu, ko odstraniš neobvezen podatek iz svojega profila, je ta trajno izbrisan in ga več ne hranimo.

14.3. Objava fotografij Po želji lahko na portal naložiš svojo fotografijo in tako še dodatno povečaš možnosti, da nekoga spoznaš.

Fotografije, ki jih naložiš na portal, bodo objavljene na tvojem uporabniškem profilu.

Objavljene fotografije hranimo do izbrisa ali do trenutka, ko jih odstraniš iz svojega uporabniškega profila. Po izbrisu ali po temu, ko fotografije odstraniš iz svojega profila, so te trajno izbrisane in jih več ne hranimo.

14.4. Podatki o pomežikih, ogledih profila in zasebna sporočila Če boš komu na portalu poslal/a pomežik, bomo to zabeležili in ustrezno obvestili prejemnika pomežika o tvojem pomežiku.

Če boš komu na portalu poslal/a všeček, bomo to zabeležili in ustrezno obvestili prejemnika všečka o tvojem všečku.

Če si boš ogledal/a profil nekega uporabnika na portalu, bomo to zabeležili in ustrezno obvestili lastnika profila o tvojem ogledu.

Če boš komu na portalu poslal/a zasebno sporočilo ali IM sporočilo, bomo to zabeležili in ustrezno obvestili prejemnika sporočila o tvojem poslanem sporočilu.

Podatke o poslanih pomežikih, všečkih, ogledih profila, zasebnih sporočilih in IM sporočilih beležimo in hranimo zato, da lahko izvajamo storitev s katero izpolnjujemo pogodbeno obveznost, ki jo imamo do uporabnikov.

Podatki o poslanih pomežikih, všečkih, ogledih profila, zasebnih sporočilih in IM sporočilih se hranijo do izbrisa. Pridržujemo si pravico, da zasebna sporočila in IM sporočila izbrišemo tudi pred izbrisom, vendar ne dokler sporočilo ne doseže starosti najmanj 1 mesec.

14.5. Tvoje ime, priimek, naslov in telefonska številka Če se boš po uspešno opravljeni registraciji slučajno odločil/a za nakup članstva preko povzetja, te bomo prosili da nam posreduješ naslednje tvoje podatke:

 • Ime
 • Priimek
 • Ulica in hišna številka
 • Kraj
 • Poštna številka
 • Država


Te podatke bomo potrebovali zato, da ti bomo lahko poslali pismo z navodili za aktivacijo članstva. S posredovanjem teh podatkov, med tabo in nami nastane zakoniti interes za kratkoročno hrambo teh podatkov, saj jih bomo potrebovali zato, da ti lahko pošljemo pismo z navodili za aktivacijo članstva.

Te podatke bomo hranili 30 dni od dneva, ko nam jih posreduješ, zato, da v primeru, če ne boš prejel pisma po povzetju, ti ga bomo lahko, na tvojo lastno željo, ponovno poslali. Ti podatki se bodo hranili tudi zato, da preprečimo morebitne zlorabe in da, v primeru zakonite zahteve pristojnih organov, lahko te podatke posredujemo organom skladno z zakonom. Po preteku 30 dni ali po izbrisu se bodo ti podatki izbrisali.

15. Podatki, ki jih potrebujemo za varnost na portalu


15.1. IP številka V primerih, ko na portalu pošlješ obrazec, ki je potencialna tarča vdorov in napadov, beležimo tvojo IP številko s časovnim žigom. Potrebujemo jo za varovanje storitev portala, saj s poznavanjem IP številke lahko preprečimo vdore, napade, zlorabe storitve, pošiljanje spam sporočil in podobne napade, ki bi lahko ogrozili storitev portala.

Tvojo IP številko shranimo tudi v primeru, ko se prijaviš v portal s svojim uporabniškim imenom in geslom in uporabljaš portal. Potrebujemo jo za varovanje storitev portala in članov portala v primeru zlorab.

Če nisi prijavljen/a v portalu s svojim uporabniškim imenom in geslom in če zabeležimo tvojo IP številko, jo hranimo 45 dni od trenutka, ko je bila nazadnje zabeležena. Po preteku tega časa, IP številko brišemo.

Če si prijavljen/a v portalu s svojim uporabniškim imenom in geslom, tvojo IP številko hranimo tudi po izbrisu. Za več podrobnosti glej Izbris tvojih podatkov.

15.2. Aktivnosti uporabnikov V primerih, če boš na portalu pošiljal ogromne količine sporočil, pomežikov ali sporočil za klepet v zelo kratkem času, bomo zabeležili frekvenco pošiljanja skupaj s tvojim anonimiziranim uporabniškim imenom. Te podatke potrebujemo zato, da onemogočimo avtomatizirane skripte, ki zlorabijo portal in bremenijo delovanje storitve portala. Ti podatki se bodo hranili do izbrisa podatkov.

15.3. Prijave uporabnikov Če te bo kdo na portalu nadlegoval ali se obnašal nespodobno, ga boš lahko prijavil/a preko obrazca za prijavo. V primeru, če se odločiš prijaviti uporabnika/co, bomo od tebe potrebovali naslednje podatke:

 • Tvoje uporabniško ime, ki ga bomo ustrezno anonimizirali
 • Uporabniško ime, ki ga prijavljaš, ki ga bomo prav tako anonimizirali, ali zaporedna številka sporočila povzročitelja, ki ga prijavljaš
 • Razlog za prijavo
 • Opis prijave


Te podatke bomo potrebovali zato, da lahko preučimo okoliščine prijave, ugotovimo ali je prišlo do zlorabe in temu ustrezno ukrepamo z opozorilom ali deaktivacijo povzročitelja ali s prijavo ustreznim organom pregona.

Ker so ti podatki vselej anonimizirani, bomo te podatke hranili tudi po izbrisu, da lahko na podlagi njih oblikujemo ustrezno varnost na portalu.

16. Podatki, ki jih zbiramo, ko ti pošljemo sporočilo na tvoj elektronski naslov

Ko ti pošljemo obvestilo na tvoj elektronski naslov, spremljamo ali je bilo sporočilo uspešno dostavljeno. V primeru, če sporočilo ne bo bilo uspešno dostavljeno zaradi napake v elektronskem naslovu, polnem predalu, spam filtrov, ipd., bomo zabeležili število poskusov dostave sporočila. Če sporočilo ne bo bilo uspešno dostavljeno več krat zapored, ti bomo nehali pošiljati obvestila na tvoj elektronski naslov.

Ko prejmeš naše obvestilo na tvoj elektronski naslov, si pridržujemo pravico do beleženja števila ogledov sporočila, števila klikov v sporočilu in števila odjav od prejemanja sporočila. Te podatke potrebujemo, da lahko spremljamo katera naša sporočila so bolj zaželena in katera manj ter jih tako ustrezno prilagodimo in izboljšamo, da tebi in ostalim članom omogočimo prijetnejše in zanimivejše branje naših obvestil.

Podatki o številu neuspešno dostavljenih sporočilih, številu ogledov sporočila, številu klikov v sporočilu in številu odjav od prejemanja sporočila so vselej anonimizirani.

Ker so ti podatki vselej anonimizirani, bomo te podatke hranili tudi po izbrisu, da lahko spremljamo zanimanje v naša sporočila skozi daljše obdobje. S spremljanjem teh podatkov skozi daljše obdobje, si prizadevamo izboljševati naša sporočila in tako tebi in ostalim članom omogočiti prijetnejše in zanimivejše branje naših obvestil.

17. Drugi podatki, ki jih zbiramo


17.1. Podatki o številu klikov na oglase Če boš na portalu zagledal/a oglas in boš nanj kliknil/a, bomo shranili število klikov in ogledov oglasa skupaj s tvojim anonimiziranim uporabniškim imenom. Ta podatek potrebujemo zato, da ti ne prikazujemo v nedogled iste oglase, ampak le omejeno število in tako izboljšamo tvojo uporabniško izkušnjo na portalu.

Ker so ti podatki vselej anonimizirani, bomo te podatke hranili tudi po izbrisu, da lahko oblikujemo statistike ogledov in klikov oglasov s čimer bomo lažje tržili oglaševalcem oglasni prostor na portalu.

17.2. Podatki zbrani preko spletne ankete o portalu Zadovoljstvo naših uporabnikov je na prvem mestu, zato preko kratke spletne ankete zbiramo mnenja uporabnikov glede portala. Spletna anketa je na voljo tukaj spletna anketa o portalu. Podatki, ki jih zbiramo preko spletne ankete:

 • Ocena portala
 • Ali bi priporočil/a portal prijatelju/ici?
 • Mnenje in predlogi glede portala


Po uspešni oddaji ankete, podatke ankete anonimiziramo in jih shranimo skupaj s tvojim IP naslovom. IP naslov potrebujemo da preprečimo zlorabe anketnega obrazca v primeru pošiljanja z avtomatiziranimi skriptami. IP naslove pridobljene preko anketnega obrazca brišemo vsakih 24 ur.

Ker so podatki pridobljeni iz ankete vselej anonimizirani, bomo te podatke hranili tudi po izbrisu, da lahko spremljamo priporočila in mnenja uporabnikov in ustrezno izboljšujemo portal v skladu s priporočili in mnenji.

18. Izbris tvojih podatkov

Kadarkoli se boš odločil/a izbrisati svoje podatke, boš to lahko storil/a.

Dokler ne izbrišeš svojih podatkov, obdelujemo le tiste podatke, ki si nam jih posredoval/a med registracijo ali po registraciji, za izpolnjevanje pogodbene obveznosti, ki je nastala med tabo in nami skladno s pogoji uporabe https://www.najdiljubezen.si/p/terms.php . Po izbrisu tvojega računa, se bodo podatki, ki si nam jih posredoval/a za izpolnjevanje pogodbene obveznosti, izbrisali.

Po izbrisu tvojega računa, v skladu z zahtevami vselej veljavnih predpisov po prenehanju pogodbenega razmerja, hranimo naslednje tvoje podatke:

 • uporabniško ime,
 • datum registracije in datum izbrisa,
 • datum in čas zadnje prijave v portal in
 • IP, s katerega si zadnjič dostopal/a do storitev portala.


Tvoje uporabniško ime hranimo do 1. dne v mesecu, zato, da v primeru če se premisliš izbrisati račun ali če je prišlo do nezakonitega izbrisa računa, ti lahko obnovimo račun z istim uporabniškim imenom. Po preteku 1. dneva v mesecu, bo tudi tvoje uporabniško ime izbrisano in obnova računa ne bo več možna.

Datum registracije, datum izbrisa, datum in čas zadnje prijave v portal in IP, s katerega si zadnjič dostopal do storitev portala, hranimo še 60 dni po izbrisu zaradi zakonitega interesa javnih organov pri preprečevanju zlorab. Po preteku 60 dni se tudi ti podatki izbrišejo in o tebi ne hranimo več nobenih podatkov.

19. Spremembe v tem dokumentu

Če se odločimo spremeniti vsebino tega dokumenta, bomo te spremembe objavili na https://www.najdiljubezen.si/misc/privacy.php , in ustrezno spremenili zaporedno številko sporazuma in datum, ki sta objavljena na vrhu tega dokumenta. Ker se bo ta dokument v bodoče najbrž še spreminjal, priporočamo, da ga vsaki toliko pregledaš in se seznaniš z uvedenimi spremembami.

20. Tvoje mnenje je pomembno

Če imaš kakršnokoli vprašanje glede portala, nam lahko pošlješ email na info@najdiljubezen.si . Prav tako te vabimo, da posrfaš po portalu in nam poveš kaj si misliš o portalu.

Uporabljamo piškotke za zagotavljanje spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Obenem vas seznanjamo, da se vaši podatki obdelujejo skladno s pogoji zasebnosti. Več o piškotkih...